Wat
image
  • Bedrijven
  • Bouw & Industrie
  • Eten en Drinken
  • Gezondheid & Uiterlijke Verzorging
  • Hotels
  • Huis & Tuin
  • Winkels
Waar
image
image

Over Sneek & de Sneekweek

OVER SNEEK & DE SNEEKWEEK

Sneekweek 2024 start op vrijdagavond 2 augustus t/m donderdag 8 augustus 2024.

Súdwest Fryslân

Zuidwest-Friesland (ook wel Súdwest-Fryslân) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland en is gelegen in de regio Zuidwest-Friesland.

De gemeente heeft een oppervlakte onderverdeeld in 433,09 km² land en 382,88 km² water. Hiermee is het qua totaaloppervlakte de grootste gemeente van Nederland. Als enkel naar de landoppervlakte gekeken wordt moet het Noordoostpolder laten voorgaan.

Geschiedenis
De gemeente is per 1 januari 2011 ontstaan door fusie van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wonseradeel (Wûnseradiel) en Wymbritseradeel (Wymbritseradiel).

In speciale raadsvergaderingen eind 2009 in de vijf gemeenten stemde 95% van de raadsleden voor de herindeling. Volgens een onderzoek verschenen in de Leeuwarder Courant van 16 januari 2010 was 54% van de ondervraagde burgers voor de herindeling.

Op 1 januari 2014 is de gemeente uitgebreid met een deel van de opgeheven gemeente Boornsterhem (Boarnsterhim). Het gaat om de dorpen Deersum, Poppingawier, Rauwerd, Sijbrandaburen en Terzool.

Verder heeft de gemeente Littenseradeel (Littenseradiel) besloten om uiterlijk 2018 opgeheven te worden. Van deze gemeente zullen dan 15 dorpen overgaan naar Súdwest-Fryslân.

Naam
Als werknaam koos men voor Súdwest Fryslân (‘Zuidwest Friesland’), omdat de streek bekendstaat als de Zuidwesthoek. Burgemeester Onno van Veldhuizen van de gemeente Hoorn maakte in december 2009 namens de negen gemeenten in West-Friesland bezwaar tegen deze voorlopige naam. Volgens hem schiep de naam verwarring, omdat er dan een Oost-Friesland zou zijn (in Duitsland), een Friesland en een West-Friesland (in Noord-Holland), met daar tussenin nog een regio Zuidwest-Friesland, die dan ten oosten van West-Friesland zou liggen.

Begin 2010 vaardigden de betrokken gemeentebesturen een oproep aan de inwoners uit om mee te denken over de definitieve naam. Uit de inzendingen kozen de vijf gemeenteraden elk een suggestie. Vier gemeenten schoven de werknaam naar voren: ‘Súdwest Fryslân’. De gemeente Sneek echter wilde haar dominantie positie in de nieuwe fusiegemeente graag benadrukt zien en bracht daarom ‘Sneek Súdwest Fryslân’ als naamsuggestie aan.

Rond die tijd werd ook een actiegroep opgericht die de fusiegemeente liever de naam ‘Súdwestergo’ zag krijgen, naar het historische Westergo. Er wordt geargumenteerd dat ‘Súdwest Fryslân’ te artificieel klinkt en door de twee accenten onpraktisch in gebruik is. De invloed van de actiegroep was beperkt.

Toen de gemeente op 1 januari 2011 ontstond heette ze officieel Súdwest Fryslân. Op 31 maart 2011 heeft de raad het officiële besluit genomen deze naam aan te nemen. In de vergadering van 26 mei 2011 werd echter besloten de naam te wijzigen naar Súdwest-Fryslân (met koppelteken) om zo beter aan te sluiten bij de spellingregels.

Plaatsen
De gemeente Súdwest-Fryslân is qua totale oppervlakte de grootste gemeente van Nederland en qua landoppervlakte de op één na grootste. Ze telt 74 officiële plaatsen (kernen), waaronder zes van de Friese elf steden en 68 dorpen. De Nederlandse namen zijn de officiële, met uitzondering van Ysbrechtum en It Heidenskip.

Sneek

Sneek is een stad in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland.

Sneek ligt ten noordoosten van IJlst, ten noordwesten van Joure en Heerenveen, ten zuidwesten van Leeuwarden en ten zuidoosten van Bolsward. Het is de grootste plaats van de gemeente Súdwest-Fryslân en de derde plaats in de provincie Friesland. De stad telde in 2021 33.590 inwoners.

Sneek is gelegen bij het Sneekermeer, en is bekend vanwege de historische binnenstad, met onder meer de Waterpoort, en vanwege de Sneekweek. De stad vervult een centrale functie voor de regio Zuidwesthoek en was van augustus 1498 tot maart 1500 de officiële hoofdstad van het gewest Friesland.

De 87e Sneekweek

De Sneekweek is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. Tijdens deze week zijn er elke dag zeilwedstrijden in verschillende categorieën op het Sneekermeer en de Goëngarijpsterpoelen.

Tevens worden er verschillende feestelijke activiteiten georganiseerd zoals een vlootschouw, muziekfestival, kindermiddag, straattheater en een slotconcert. Gedurende de hele week staat op het Martiniplein in de binnenstad een kermis en zijn er elke dag evenementen op het Kolmeersland.

Tijdens de Sneekweek is er in het gehele centrum een groot muziekfestival, met podia op o.a. de Marktstraat, de Wijde Noorderhorne, het Schaapmarktplein, de Kleine Kerkstraat en natuurlijk op het Starteiland.

WWW.SNEEK.COM

Hoe het werkt

Op sneek.com vind u alles over Sneek en de Sneekweek. Met onze gemakkelijke zoek-functie ziet u gelijk en gemakkelijk welke ondernemer er een actie of evenement heeft. Meld uw bedrijf vandaag nog aan en profiteer van de extra vindbaarheid!

Leuke Acties en Aanbiedingen

Heeft u als ondernemer een leuke actie of aanbieding dan kunt u deze via uw persoonlijke pagina gemakkelijk aanpassen of toevoegen 24/7 7 dagen per week.Ook kunt u gemakkelijk uw bedrijfsprofiel aanpassen en bv leuke foto's toevoegen.

Openingstijden en Sociale Media

Laat uw bezoekers zien wanneer u geopend bent en wanneer er speciale openingstijden zijn. Deel gemakkelijk uw acties en aanbiedingen via sociale media. De mogelijkheden zijn eindeloos, begin met het claimen van uw bedrijf!

Bedrijven in Sneek

Met een online advertenties haal je meer klanten binnen!